Evropská rada

Významnější instituci byste v Unii nenašli. Evropská rada je nejvyšším orgánem Evropské unie, v němž se pravidelně scházejí hlavní představitelé členských zemí. Přibližně dvakrát za rok se hlavy států nebo předsedové vlád sjedou na summit Evropské rady. Na něm přijímají klíčová rozhodnutí o dlouhodobém směřování Unie. Evropská rada tak říká, čemu se musí věnovat pozornost a jaká opatření se k tomu musí přijmout.

Sice nemůže navrhovat konkrétní právní předpisy (to dělá Komise), ale je naprosto nezbytná pro určování směru, kterým se Evropa vydá. Například pro léta 2014-2019 vybrala Evropská rada pět klíčových oblastí, na které je potřeba se zaměřit. Odkaz najdete dole.

Ve většině případů jedná ve 30 lidech. K 28 zástupcům členských zemí patří ještě předseda Evropské rady a předseda Evropské komise.

Závěrem nemůžeme nezmínit klasický chyták – Evropská rada není Rada Evropské unie. Jedná se o dva úplně rozdílné orgány. Můžete se o tom sami přesvědčit tady a přečíst si o Radě EU.

Další čtení

Evropská rada blíže (Evropská rada)

Aktuality Evropské rady (EU)

Strategická agenda pro Unii v čase změn (EU)

O Evropské radě podrobně (EU)