Sekundární právo EU

Všechna nařízení, směrnice; stanoviska a doporučení, která vydávají instituce EU. Navazují na primární právo, tedy základní smlouvy Evropské unie a musí s nimi být v souladu.

Do sekundárního práva se řadí nařízení (obdoba zákonů, všeobecné závazné předpisy, které platí pro všechny členské státy, nepřevádí se do národních právních řádů), směrnice (závazné jen pro ty členské státy, kterým jsou určeny, převádí se do národního právního řádu tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku), a také doporučení a stanoviska (nemají závazný charakter).

Všechny tyto akty přijímá Rada EU nebo Rada EU společně s Evropským parlamentem, v některých případech také Evropská komise. A tím, kdo je vykonává jsou členské státy pod dohledem Komise.

Další čtení:

Blíže k sekundárnímu právu (Vláda ČR)