Evropský účetní dvůr

Hlídač peněz v Evropské unii. Evropský účetní dvůr kontroluje nezávisle finanční hospodaření Unie a chrání tím zájmy daňových poplatníků. Prověřuje účetnictví institucí Unie, členských států a všech, které přijímají peníze od EU. Každý rok vydává výroční zprávu, kde hodnotí kontrolu příjmů a výdajů.

Může se samostatně rozhodnout, co bude kontrolovat, jakým způsobem a kdy a jak předloží výsledky kontroly. Nemůže však nikoho trestat. Pokud zjistí, že někdo nezákonně zacházel s penězi EU, hlásí podezření z podvodu, korupce a jiné nezákonné činnosti Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Vznikl ve chvíli, kdy Evropská společenství získala vlastní příjmy. Založit ho pomohla 22. července 1975 Bruselská smlouva, fungovat začal v roce 1977. Mezi orgány Evropského společenství ho až v roce 1993 zařadilo přijetí Maastrichtské smlouvy, jeho úlohu pak posílila Amsterodamská smlouva. Sídlí v Lucemburku.

Evropský účetní dvůr posiluje nadnárodní charakter evropské integrace. V jeho čele je předseda volený na 3 roky. Jeho členy (tzv. auditory), kteří musí být nezávislí a kvalifikovaní a nesmí vykonávat žádné jiné povolání, jmenuje Rada EU po konzultaci s Evropským parlamentem na 6 let. Auditorů je 28 (vždy jeden z každého členského státu) a mohou být, stejně jako předseda dvora, zvoleni opakovaně. Za Českou republiku je od 7. května 2016 členem účetního dvora Jan Gregor.

Další čtení

Evropský účetní dvůr blíže (EU)

Webová stránka EÚD