Předsednictví Rady EU

Centrum rozhodování, které rotuje. Členské státy EU si předsednictví Rady předávají po 6 měsících podle předem stanoveného pořadí. Předsednická země vede Radu, řídí její zasedání a zastupuje ji při jednáních s Komisí a Evropským parlamentem vždy v intervalu leden-červen a červenec-prosinec.

Být předsednickou zemí je otázkou prestiže Na začátku předloží předsednická země Radě EU a Evropskému parlamentu priority, které chce řešit. Stát, který předsedá, určuje, o čem bude Rada jednat, její agendu a priority, což mu dává velkou možnost k reprezentaci národních zájmů a ovlivňování chodu EU. Získává prostor pro svoji vlastní prezentaci. Premiér předsednické země reprezentuje Unii navenek.

Země, která řídí zasedání Rady, by měla zajistit, aby její práce byla plynulá. K tomu pomáhají i další státy. Tvoří tzv. trojici – země, která aktuálně Radě předsedá, země, která předsedala před ní a ta, která bude jako další předsedat. Rada si tak určuje společný program na 18 měsíců.

Rotující předsednictví zavedla, stejně jako funkci předsedy Rady, Lisabonská smlouva. Česká republika předsedala Radě v roce 2009, příští předsednictví nás čeká od 1. července 2022. V současnosti je předsednickou zemí Rakousko (červenec-prosinec 2018), před ním vedlo Radu Bulharsko (leden-červen 2018) a v příštím roce převezme předsednictví Rumunsko (leden-červen 2019).

Další čtení:

Předsednictví Rady EU (Rada EU)

České předsednictví 2022 (EU2022)

České předsednictví EU. Vláda nechá vypracovat harmonogram příprav pro rok 2022 (Deník)

Analytici: Pád Topolánkovy vlády české předsednictví EU oslabí (irozhlas.cz)

Předsednictví ČR v EU 2009 (euroskop.cz)