Smlouva o jednotných orgánech – Bruselská smlouva

Někdo musí velet. A musí v tom být také systém, proto vznikla tzv. Bruselská smlouva. Oficiálně zřídila jednu společnou Radu a také jedinou společnou Komisi pro tři Evropské společenství (ES), tedy pro ESUO, EHS a Euroatom.

Oficiálně se nazývá Smlouva o zřízení společné Rady a společné Komise Evropských společenství (anglicky Merger Treaty). Podepsána byla 8. dubna 1965, v platnost vstoupila 1. července 1967. I když sloučila vedení společenství, které měly do té doby samostatné Rady i Komise, nesloučila tato společenství v jedno.

Díky smlouvě ale dostaly společný rozpočet a přehlednější strukturu, ale mělo to i další výhody. Jaké? Třeba efektivnější chod institucí a kontinuitu v rozhodování. Společná Komise sídlila v Bruselu a měla 9 členů. Ti byli voleni vždy na 4 roky, museli být nezávislí na zájmech své země a nesměli vykonávat jinou profesi, ale mohli být zvoleni opakovaně. Bruselská smlouva byla v roce 1997 nahrazena Amsterodamskou smlouvou.

Další čtení

Smlouva o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství (euroskop.cz)