Vystoupení z EU

Bude to poprvé. Vystoupit z Evropské unie a přestat být jejím členem může každý stát. Dosud to ale žádný člen neudělal. První tak bude Velká Británie a její tzv. Brexit.

Možnost, kterou se rozhodla využít, zavedla Lisabonská smlouva a její článek 50. Říká, že pokud se stát chce vystoupit, oznámí to Radě a Unie pak se státem sjedná podmínky odchodu. Rada schválí vystoupení členské země po souhlasu Evropského parlamentu.

Celá jednání o vystoupení musí být dokončena do 2 let od spuštění článku 50. V případě, že se nepodaří mezi EU a členem udělat dohodu, přestávají pro členský stát platit jakékoli smlouvy.

Stát, který z EU vystoupí, může o členství požádat znovu. Ale musí také znovu projít celým procesem přistoupení. Aktivaci článku 50 totiž nelze zvrátit.

Pokud by se rozhodla z EU odejít Česká republika, znamenalo by to podle expertů velké ekonomické a hospodářské problémy i krizi. Velké množství firem by přesídlilo do jiné země EU, což by vyvolalo masivní propouštění zaměstnanců a větší byrokracii.

Další čtení:

Vystoupení z EU (lisabonsasmlouva.eu)

Článek 50 Lisabonské smlouvy (novinky.cz)

Vystoupení z EU by bylo ekonomickou sebevraždou, varují odborníci (novinky.cz)

Brexit bez dohody: Tragédie, nebo scénář, který lze přežít? Klíčové otázky ohledně neřízeného odchodu Britů z EU (info.cz)