Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž – Frontex

Vlastní nástroj Evropské unie k ochraně hranic. Nejprve vznikl v roce 2004 Frontex, který se transformoval v roce 2016 na Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž. Pomáhá hraničním státům ochránit hranice Unie před extrémním náporem uprchlíků během migrační krize. Je klíčovým prvkem evropské spolupráce.

Evropská agentura pomáhá s ochranou hranic státům EU a zemím, které jsou součástí Schengenu. Sleduje situaci na hranicích, sdílí informace mezi členskými státy, koordinuje zásahy na hranicích a pomáhá při akcích na moři, včetně humanitárních akcích. Zaměřuje se na pašeráky, obchod s lidmi a terorismus. Agentura zřizuje Evropskou pohraniční a pobřežní stráž, které členské státy musí na žádost poskytnout letadla, lodě, a také členy stráže.

V případě velké migrace může operovat i mimo území EU. Ovšem jen v zemích, které sousedí alespoň s jedním členským státem. Zemím EU pomáhá s prověřováním migrantů a jejich případným návratem zpátky mimo Unii.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž sídlí ve Varšavě a jejím výkonným ředitelem je Fabrice Leggeri. Všechny své poznatky sdílí s Europolem a s vnitrostátními orgány členských států, které jsou odpovědné za ochranu hranic. Ty jsou také její součástí.

Další čtení:

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži (Evropská rada, Rada EU)

Zahájení činnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž přispěje k zajištění vnější hranice Unie (Evropská rada, Rada EU)

Webové stránky Frontex