Evropské hospodářské společenství

Ještě větší sjednocení. Evropské hospodářské společenství (EHS) bylo krokem k vytvoření společného trhu s volným pohybem osob, služeb, zboží a kapitálu a celní unie. Společný trh měl vzniknout během 12 let, celkem ve 3 etapách po 4 letech.

Cílem založení EHS bylo odstranit rozdíly mezi hospodářskými politikami, zavést společnou zemědělskou a dopravní politiku, podpořit hospodářství a užší kontakty mezi členy. Důsledkem měla být vyšší stabilita a životní úroveň občanů členských zemích.

Smlouvu o EHS podepsalo 6 zemí 25. března 1957 v rámci Římských smluv. Zakladateli EHS byly Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. Mezi orgány EHS patřilo Shromáždění, Rada, Komise a Soudní dvůr.

Z Evropského hospodářského společenství se postupně vyvinula EU. Podepsáním Maastrichtské smlouvy se EHS změnila na Evropské společenství a s Lisabonskou smlouvou se z něj stala Evropská unie.

Další čtení:

Evropské hospodářské společenství (euroskop.cz)

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (senat.cz)