Právní akty EU – stanovisko

Nezávazné vyjádření. Pomocí stanovisek se Evropská unie vyjadřuje k určitým konkrétním situacím. Může je vydat Komise, Rada i Evropský parlament, a také Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor.

V květnu 2018 přijal Evropský hospodářský a sociální výbor stanovisko k budoucnosti potravinářství a zemědělství v Evropské unii, kde zdůraznil podporu silné Společné zemědělské politiky, kdy nesmí dojít k převedení na úroveň členských států, což by ohrozilo jednotný trh.

Další čtení:

Více o stanoviscích (EU)

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Budoucnost potravinářství a zemědělství (EU).