Primární právo

Taková ústava Evropské unie. Vlastně je to právní základ EU, který se skládá převážně ze zakládajících smluv Unie jako je ESUO, EURATOM, EHS, a především z Maastrichtské smlouvy a jejich novel (Amsterodamská, Nicejská, Lisabonská smlouva). Patří do něj také mezinárodní smlouvy EU s třetími státy. stanovuje rozdělení pravomocí a povinností mezi EU a členské země, vymezují orgány EU, rozhodovací procedury, politiky.

Tento právní základ EU vytvořily členské státy, ale dohled nad ním má Soudní dvůr EU. Všechny změny v primárním právu musí schválit všechny členské státy jednotlivě. Na primární právo navazuje sekundární právo.

Další čtení:

Primární právo Evropské unie (EU)

Co je primární právo Evropské unie (MZV ČR)