Europol

Zločin nezná hranic. A ty mezi zeměmi Schengenu dnes navíc překročíte bez kontrol. Proto má Evropská unie Europol – Evropský policejní úřad, který vznikl na začátku roku 1994.

Dnes sídlí v Haagu a dočtete se o něm, že je to “agentura Evropské unie působící v oblasti prosazování práva”. Stačí ale jednoduše říct, že pomáhá policii v členských státech v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti. Když jde totiž například česká policie po mezinárodní mafii, potřebuje pomoc, protože taková trestná činnost sahá za hranice naší země. S Europolem tak spolupracují, aby zajistili naše bezpečí.

U nás v Česku, a také dalších členských zemích, vždycky působí národní jednotka Europolu, která se stará o bezproblémové spojení mezi centrálou Europolu a institucemi daného státu.

Další čtení:

Webové stránky Europolu

Webové stránky české národní jednotky Europolu